Unieke avond: Mooi weer de Deurdweilers

Op zaterdagavond 29 maart lieten de Deurdweilers zich eens van een heel andere kant zien. Niet de Nederlands Kampioen zelf maar de gehele Angerse gemeenschap stond in het middelpunt van de belangstelling. Eén persoon werd extra in het zonnetje gezet: Cor Janssen, die de Gouden Duim, dè prijs voor de vrijwilliger van het jaar in Angeren in ontvangst mocht nemen.